ราคาจัดฟันแบบใส 2019-01-31T14:10:35+00:00

ราคาจัดฟันแบบใส INVISALIGN 2019

NEW! From January 1st onwards! Choose the new Invisalign® Packages that fit you best.

PACKAGE XS S M L
Treatment Option Express Lite Moderate Comprehensive
Number of Aligner Up to 7  Up to 14  Up to 26  Unlimited 
Applicability Adjust relapsed cases Ideal for aesthetic or pre-restorative cases The versatility you need to treat a full range of moderate cases Powerful enough to treat the most complex cases
Price 100,000 ฿ 150,000 ฿ 180,000 ฿ 200,000 – 250,000 ฿

* Refinement service fee 40,000 THB / time (Progress records fee included)
* Refinement order has to be placed within 6 months after the last aligner is finished.
* นัดพบทันตแพทย์เพื่อเลือก Package ที่เหมาะสมสำหรับท่าน
* ศูนย์ทันตกรรมทันตกิจขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินส่วนที่ชำระแล้วในกรณีที่คนไข้ปฏิเสธที่จะรักษาต่อ

Treatment Option: Express

Number of Aligner: Up to 7

Applicability: Adjust relapsed cases

Price: 100,000 ฿

Treatment Option: Lite

Number of Aligner: Up to 14

Applicability: Ideal for aesthetic or pre-restorative cases

Price: 150,000 ฿

Treatment Options: Moderate

Number of Aligner: Up to 26

Applicability: The versatility you need to treat a full range of moderate cases

Price: 180,000 ฿

Treatment Options: Comprehensive

Number of Aligner: Unlimited

Applicability: Powerful enough to treat the most complex cases

Price: 200,000 – 250,000 ฿

* Refinement service fee 40,000 THB / time (Progress records fee included)
* Refinement order has to be placed within 6 months after the last aligner is finished.
* นัดพบทันตแพทย์เพื่อเลือก Package ที่เหมาะสมสำหรับท่าน
* ศูนย์ทันตกรรมทันตกิจขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินส่วนที่ชำระแล้วในกรณีที่คนไข้ปฏิเสธที่จะรักษาต่อ

ปรึกษาทันตแพทย์จัดฟันใกล้บ้านท่าน วันนี้

ทันตแพทย์ที่จะให้การรักษาด้วย “อินวิสไลน์” แก่ท่านได้ จะต้องผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรรับรอง ว่าผ่านการศึกษาด้านการจัดฟันด้วยอินวิสไลน์มาแล้ว โปรดสอบถามทันตแพทย์จัดฟันใกล้บ้านท่าน หรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ +662 718 0777

ทำนัดหมายทันตแพทย์
สอบถามทันตแพทย์