ราคาจัดฟันแบบใส 2017-04-27T16:18:22+00:00

ราคาและโปรโมชั่นจัดฟันแบบใส INVISALIGN

INVISALIGN i7 INVISALIGN LITE INVISALIGN FULL
ราคาปกติ 90,000 150,000 180,000 – 200,000
โปรโมชั่น (เมื่อชำระครั้งเดียว) –  ลด 10% สำหรับเงินสด
ลด 5% สำหรับบัตรเครดิต
ลด 10% สำหรับเงินสด
ลด 5% สำหรับบัตรเครดิต
ราคาสองท่าน (เมื่อชำระครั้งเดียว) ลด 15% สำหรับเงินสด
ลด 10% สำหรับบัตรเครดิต
ลด 15% สำหรับเงินสด
ลด 10% สำหรับบัตรเครดิต
ระบบแบ่งชำระ*
ชำระเมื่อพิมพ์ฟัน 50,000 60,000 – 70,000
ชำระเมื่อดูวิดีโอ 50,000 60,000 – 70,000
ชำระเมื่อได้รับเครื่องมือชุดแรก 50,000 60,000

* ศูนย์ทันตกรรมทันตกิจขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินส่วนที่ชำระแล้วในกรณีที่คนไข้ปฏิเสธที่จะรักษาต่อ

ราคาปกติ: 90,000

ชำระเมื่อพิมพ์ฟัน: 150,000
โปรโมชั่น (เมื่อชำระครั้งเดียว): ลด 10% สำหรับเงินสด, ลด 5% สำหรับบัตรเครดิต
ราคาสองท่าน (เมื่อชำระครั้งเดียว): ลด 15% สำหรับเงินสด, ลด 10% สำหรับบัตรเครดิต

ระบบแบ่งชำระ*

ชำระเมื่อพิมพ์ฟัน: 50,000
ชำระเมื่อดูวิดีโอ: 50,000
ชำระเมื่อได้รับเครื่องมือชุดแรก: 50,000

ชำระเมื่อพิมพ์ฟัน: 180,000-200,000
โปรโมชั่น (เมื่อชำระครั้งเดียว): ลด 10% สำหรับเงินสด, ลด 5% สำหรับบัตรเครดิต
ราคาสองท่าน (เมื่อชำระครั้งเดียว): ลด 15% สำหรับเงินสด, ลด 10% สำหรับบัตรเครดิต

ระบบแบ่งชำระ*

ชำระเมื่อพิมพ์ฟัน: 60,000-70,000
ชำระเมื่อดูวิดีโอ: 60,000-70,000
ชำระเมื่อได้รับเครื่องมือชุดแรก: 60,000

* ศูนย์ทันตกรรมทันตกิจขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินส่วนที่ชำระแล้วในกรณีที่คนไข้ปฏิเสธที่จะรักษาต่อ

ปรึกษาทันตแพทย์จัดฟันใกล้บ้านท่าน วันนี้

ทันตแพทย์ที่จะให้การรักษาด้วย “อินวิสไลน์” แก่ท่านได้ จะต้องผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรรับรอง ว่าผ่านการศึกษาด้านการจัดฟันด้วยอินวิสไลน์มาแล้ว โปรดสอบถามทันตแพทย์จัดฟันใกล้บ้านท่าน หรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ +662 718 0777

ทำนัดหมายทันตแพทย์
สอบถามทันตแพทย์