ฟันแบบไหนที่การจัดฟันแบบใส INVISALIGN รักษาได้

จะได้ผลหรือไม่?

หลายคนคิดว่าเครื่องมือจัดฟัน Invisalign System ใช้ได้ผลเฉพาะกับปัญหาการจัดฟันเล็กน้อย แต่อันที่จริงแล้ว Invisalign System รักษาปัญหาการจัดฟันปานกลางถึงรุนแรงได้หลายอย่าง

ปัญหานี้เกิดขึ้นเพียงแค่มีพื้นที่ในขากรรไกรของคุณไม่พอเพื่อให้ฟันทั้งหมดของคุณขึ้นได้พอดีตามปกติ เมื่อทิ้งไว้โดยไม่รักษา ฟันซ้อนเกสามารถนำไปสู่การสะสมของคราบแบคทีเรีย ฟันผุ และโอกาสของการเกิดโรคเหงือกที่สูงขึ้น

ตรงข้ามกับฟันบนยื่นออกมามากกว่าฟันล่าง ฟันล่างยื่นออกมามากกว่าฟันบนเกิดขึ้นเมื่อฟันล่างยื่นออกมาจากใต้ฟันบน โดยปกติ ปัญหานี้เกิดจากการเจริญไม่เต็มที่ของกรามบน การเจริญมากเกินไปของกรามล่าง หรือทั้งสองอย่าง นอกจากนี้ อาจเกิดจากการโหว่ของฟันบนได้ด้วย ปัญหานี้สามารถขัดขวางการทำงานตามปกติของฟันหน้าหรือฟันกรามที่สามารถนำมาสู่ฟันหน้าได้ นอกจากนี้ อาจทำให้เกิดปัญหากรามและข้อต่อที่เจ็บปวดได้

ฟันบนยื่นออกมามากกว่าฟันล่างเกิดขึ้นเมื่อฟันบนสบเหนือฟันล่าง โดยปกติแล้ว ปัญหานี้เกิดจากพันธุกรรม พฤติกรรมทางช่องปากที่ไม่ดี หรือการพัฒนามากเกินไปของกระดูกที่รองรับฟัน ปัญหานี้สามารถนำไปสู่ปัญหาของเหงือกหรือการระคายเคือง และ/หรือการสึกหรอของฟันล่าง และสามารถทำให้เกิดปัญหากรามและข้อต่อที่เจ็บปวดได้

ตรงกันข้ามกับฟันซ้อน ฟันห่างเกิดขึ้นเมื่อคุณมีพื้นที่ว่างเกินในกรามของคุณเนื่องจากฟันซี่เล็ก การเติบโตของกระดูกกรามผิดปกติ กรรมพันธุ์ ซี่ฟันหายไป และ/หรือภาวะลิ้นยื่น ฟันโหว่ทำให้ฟันที่อยู่รอบๆ ขยับที่เองจากพื้นที่ว่างที่มากเกินไป ทำให้เกิดช่องว่างในฟันของคุณซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาเกี่ยวกับเหงือก (เนื่องจากขาดการปกป้องจากฟันของคุณ) ร่องลึกปริทันต์ และโอกาสของการเกิดโรคปริทันต์ที่สูงขึ้น

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อกรามบนและกรามล่างไม่ตรงกัน ทำให้ฟันบนหนึ่งซี่หรือมากกว่าสบเข้าด้านในของฟันล่าง และสามารถเกิดได้ทั้งด้านหน้าและด้านของของปาก เมื่อทิ้งไว้โดยไม่รักษา ปัญหานี้สามารถทำให้เกิดการสึกหรอของฟัน โรคเหงือก และการสูญเสียเนื้อกระดูก

ปรึกษาทันตแพทย์จัดฟันใกล้บ้านท่าน วันนี้

ทันตแพทย์ที่จะให้การรักษาด้วย “อินวิสไลน์” แก่ท่านได้ จะต้องผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรรับรอง ว่าผ่านการศึกษาด้านการจัดฟันด้วยอินวิสไลน์มาแล้ว โปรดสอบถามทันตแพทย์จัดฟันใกล้บ้านท่าน หรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ +662 718 0777

ทำนัดหมายทันตแพทย์
สอบถามทันตแพทย์