ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเรา

คุณหมอธิติ ศิริไกร หรือ ดอกเตอร์เคน ของใครหลายคน จบบัณฑิตทันตแพทย์จาก จุฬาฯ ในปี 2539 แล้วบินไปเรียนต่อด้านจัดฟันจนจบปริญญาโท จากอเมริกา ที่เซ็นหลุยส์ มลรัฐมิซซูรี่ ในปี 2543 เมื่อกลับมาประเทศไทย ได้ไปเรียนต่อด้านจัดฟันด้านในเพิ่มเติมที่ประเทศไต้หวัน และคว้าประกาศนียบัตรด้านการจัดฟันใสด้วย Invisalign ที่ประเทศ Hong Kong ในปี 2545 คุณหมอธิติ เริ่มให้การรักษาผู้ป่วยด้วยเครื่องมือจัดฟันใส Invisalign มาตั้งแต่ปี 2545 จวบจนปัจจุบัน ได้ให้การรักษาผู้ป่วยด้วย Invisalign มาเกือบ 1,000 ราย ในปี 2550 ทางมหาวิทยาลัยมหิดล ได้เชิญคุณหมอให้เป็นอาจารย์พิเศษ สอนวิชาจัดฟันใส และ Biomechanics แก่นักศึกษาทันตแพทย์ปริญญาโททุกรุ่นตั้งแต่นั้นมา และได้มาสอน Invisalign ให้กับทางภาควิชาทันตกรรมจุฬาฯ ตั้งแต่ปี 2555 เรื่อยมา ปัจจุบันคุณหมอธิติเป็นหัวหน้าแผนกจัดฟันของศูนย์ทันตกรรมทันตกิจ ซึ่งให้บริการทันตกรรมจัดฟัน ด้วยเครื่องมือหลากหลายเทคนิก ทั้ง การจัดฟันใส Invisalign การจัดฟันแบบ Damon และการจัดฟันด้วยเครื่องมือติดแน่น และถอดได้ทั่วไป

หลังจากที่ผ่านการทำเคสจัดฟันมามากมาย ในปี 2552 ทาง Invisalign USA ได้มอบรางวัล Platinum Elite Provider ให้แก่คุณหมอ และในปัจจุบันคุณหมอธิติ ศิริไกร ติด 1 ใน 15 อันดับ คุณหมอจัดฟัน Invisalign ของ Asia-Pacific ที่มีจำนวนเคสสูงสุด นอกเหนือไปจากการให้บริการทางทันตกรรมจัดฟันทุกประเภทที่ ทันตกิจเด็นทอลเซ็นเตอร์ แล้ว คุณหมอยังเป็นสมาชิกของสมาคมทันตแพทย์จัดฟันของสหรัฐอเมริกา และประเทศไทย เป็นอาจารย์พิเศษภาควิชาทันตกรรมจัดฟันของทั้ง จุฬาฯ และ มหิดล และยังรับเชิญไปฝึกอบรม วิชาจัดฟันใส Invisalign ให้แก่ทันตแพทย์ใน Southeast Asia อันได้แก่ ฟิลิปปินส์, เวียดนาม ฯลฯ ในปี 2554 คุณหมอธิติ ได้เป็นวิทยากรตัวแทนจากประเทศไทย ในการประชุม Asia Pacific Invisalign Forum ที่จังหวัดภูเก็ตอีกด้วย

และในอนาคตอันใกล้นี้ คุณหมอธิติ กำลังมีโปรเจ็คใหญ่เพื่อพัฒนา ยกระดับ ให้ทางแผนกจัดฟันของทันตกิจ ขึ้นเป็น ศูนย์ทันตกรรมจัดฟันใส Invisalign ที่สมบูรณ์เร็วๆ นี้

 • 1996: Doctor of Dental Surgery, Chulalongkorn University
 • 1999: Certificate in Clinical Orthodontics, Saint Louis University, Missouri, USA
 • 2000: Master of Science in Dentistry (Orthodontics), Saint Louis University, Missouri, USA
 • 2001: Certificate in Lingual Orthodontics, Asian Gorman Institute, Taiwan
 • 2002: Invisalign Accreditation, Hong Kong
 • 2007-2012: Diplomate of the American Board of Orthodontics
 • 2002: Certified Invisalign orthodontist
 • 2003: Original Article Publication in the Journal of the Thai Association of Orthodontists
 • 2004-Present: Guest Lecturer on Invisalign and Biomechanics, Post-graduate Orthodontic Program, Chulalongkorn and Mahidol University
 • 2003-2006: Invisalign Technology Distributor in Thailand, in cooperation with Invisalign Australia and Orthorxplan.com
 • 2006: Awarded “Invisalign Platinum Provider” from Invisalign USA
 • 2007-Present: Invisalign lecturer for the Southeast Asia Region
 • 2009: Awarded “Invisalign Platinum Elite Provider” from Invisalign USA
 • World Federation of Orthodontists
 • American Association of Orthodontists
 • American Board of Orthodontics (2007-2012)
 • Orthodontic Education and Research Foundation, Saint Louis, USA
 • Thai Association of Orthodontists
 • Siam Association of Lingual Orthodontics
 • Thai Society for Laser Dentistry
 • Thai Dental Council
 • Thai Dental Association under Royal Patronage
 • Thai Private Dentist Association

ปรึกษาทันตแพทย์จัดฟันใกล้บ้านท่าน วันนี้

ทันตแพทย์ที่จะให้การรักษาด้วย “อินวิสไลน์” แก่ท่านได้ จะต้องผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรรับรอง ว่าผ่านการศึกษาด้านการจัดฟันด้วยอินวิสไลน์มาแล้ว โปรดสอบถามทันตแพทย์จัดฟันใกล้บ้านท่าน หรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ +662 718 0777

ทำนัดหมายทันตแพทย์
สอบถามทันตแพทย์