ราคาจัดฟันแบบใส INVISALIGN 2566

NEW! From January 1st onwards! Choose new Invisalign® Packages that fit you best.

Get 10% discount for full payment
Get 15% discount for full duo package
Get free consultation and pre-treatment records valued
7,000 THB for prompt full payment today!

Treatment Option XS S GO M L XL
Number of Aligner Up to 7  Up to 14  Up to 20  Up to 26  Unlimited  Unlimited 
Applicability Adjust relapsed cases Ideal for aesthetic or pre-restorative cases Ideal for aesthetic or pre-restorative cases The versatility you need to treat a full range of moderate cases Powerful enough to treat comprehensive cases Complete package for complex cases
Price 79,000 ฿ 169,000 ฿ 179,000 ฿ 210,000 ฿ 230,000 ฿ 250,000 ฿

* Refinement service fee 40,000 THB / time (Progress records fee included)
* Refinement order has to be placed within 6 months after the last aligner is finished.
* นัดพบทันตแพทย์เพื่อเลือก Package ที่เหมาะสมสำหรับท่าน
* ศูนย์ทันตกรรมทันตกิจขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินส่วนที่ชำระแล้วในกรณีที่คนไข้ปฏิเสธที่จะรักษาต่อ

Treatment Option: XS

Number of Aligner: Up to 7

Applicability: Adjust relapsed cases

Price: 79,000 ฿

Treatment Option: S

Number of Aligner: Up to 14

Applicability: Ideal for aesthetic or pre-restorative cases

Price: 169,000 ฿

Treatment Option: GO

Number of Aligner: Up to 20

Applicability: Ideal for aesthetic or pre-restorative cases

Price: 179,000 ฿

Treatment Options: M

Number of Aligner: Up to 26

Applicability: The versatility you need to treat a full range of moderate cases

Price: 210,000 ฿

Treatment Options: L

Number of Aligner: Unlimited

Applicability: Powerful enough to treat comprehensive cases

Price: 230,000 ฿

Treatment Options: XL

Number of Aligner: Unlimited

Applicability: Complete package for complex cases

Price: 250,000 ฿

* Refinement service fee 40,000 THB / time (Progress records fee included)
* Refinement order has to be placed within 6 months after the last aligner is finished.
* นัดพบทันตแพทย์เพื่อเลือก Package ที่เหมาะสมสำหรับท่าน
* ศูนย์ทันตกรรมทันตกิจขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินส่วนที่ชำระแล้วในกรณีที่คนไข้ปฏิเสธที่จะรักษาต่อ

ปรึกษาทันตแพทย์จัดฟันใกล้บ้านท่าน วันนี้

ทันตแพทย์ที่จะให้การรักษาด้วย “อินวิสไลน์” แก่ท่านได้ จะต้องผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรรับรอง ว่าผ่านการศึกษาด้านการจัดฟันด้วยอินวิสไลน์มาแล้ว โปรดสอบถามทันตแพทย์จัดฟันใกล้บ้านท่าน หรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ +662 718 0777

ทำนัดหมายทันตแพทย์
สอบถามทันตแพทย์