INVISALIGN Immersion Course for China 7-8 Jun 2013

ปรึกษาทันตแพทย์จัดฟันใกล้บ้านท่าน วันนี้

ทันตแพทย์ที่จะให้การรักษาด้วย “อินวิสไลน์” แก่ท่านได้ จะต้องผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรรับรอง ว่าผ่านการศึกษาด้านการจัดฟันด้วยอินวิสไลน์มาแล้ว โปรดสอบถามทันตแพทย์จัดฟันใกล้บ้านท่าน หรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ +662 718 0777

ทำนัดหมายทันตแพทย์
สอบถามทันตแพทย์